Tijdelijk cameratoezicht in de Zeearend

Uit politie informatie bleek afglopen week al dat er een ernstige dreiging voor de veiligheid van eigenaren van een woning aan de Zeearend en gevaar voor verstoring van de openbare orde en veiligheid op deze locatie in de wijk de Doorslag is. Naar aanleiding van deze dreiging heeft de burgemeester per direct de woning in de Zeearend gesloten voor een periode van 10 dagen. De bewoners hebben inmiddels elders een onderkomen gevonden.

Omdat de periode op vrijdag 15 juli aanstaande afloopt acht burgemeester Frans Backhuijs acht het noodzakelijk om in het belang van de openbare orde tijdelijk cameratoezicht in te zetten in het gebied van de Zeearend. Dit systeem is voorzien van intelligente software om de privacy in huis te waarborgen en zal geplaatst worden tot en met 22 juli aanstaande.

Backhuijs: ‘Vanwege de dreiging die uitgaat richting de woning en bewoners en de impact dat dit kan hebben op de omgeving, heb ik besloten om in de buurt twee weken cameratoezicht in te zetten. De camera wordt ingezet als hulpmiddel om de openbare orde te handhaven, gedurende de periode dat de woning gesloten is tot aan een week na opheffing van de sluiting.’

Door het tijdelijk plaatsen van een camera verwacht Backhuijs dat er een preventieve werking is, het veiligheidsgevoel van omwonenden te versterken, waarheidsvinding te kunnen dienen en politiecapaciteit gerichter te kunnen sturen. Cameratoezicht is onderdeel van maatregelen in het kader van de handhaving van de openbare orde zoals nauw contact met omwonenden, extra controles en aanwezigheid in de wijk en afstemming met de politie en het Openbaar Ministerie.

‘Conform de regelgeving heb ik over het toepassen van cameratoezicht overleg gevoerd met politie en de Officier van Justitie. Uiteraard zal het cameratoezicht plaatsvinden met inachtneming van de wet- en regelgeving rondom privacy’ aldus Backhuijs.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk