Katern

Terugblik raadsvergadering 23 maart 2017

De gemeenteraad vergaderde op 23 maart 2017. Casper Langerak is gisteravond namens de PvdA als raadslid geïnstalleerd als opvolger van Erica van Alfen. Vervolgens heeft de raad de transformatieagenda sociaal domein 2017-2020 vastgesteld. Hierdoor is een integrale visie op de ontwikkeling in het sociaal domein vastgesteld. Een amendement en twee moties om de transformatieagenda aan te scherpen zijn verworpen.

De raad is akkoord gegaan met de zienswijze op de kadernota van Werk en Inkomen Lekstroom. Vervolgens heeft de raad een, via een amendement aangescherpte, zienswijze op het voorstel voor ontschotte en gezamenlijk gefinancierde jeugdgezondheidszorg van de GGD regio Utrecht vastgesteld. De raad heeft de beheersverordening binnenstad Nieuwegein vastgesteld en daarna heeft de raad een, via een amendement aangescherpte, zienswijze op de kadernota van het Reinigingsbedrijf Midden Nederland vastgesteld.

De raad heeft drie moties aangenomen naar aanleiding van de startnotitie bestemmingsplan binnenstad die in de raadscommissie ROM is besproken. In de moties wordt o.a. aandacht gevraagd voor veilige fietsroutes en parkeerplekken voor fietsen en ontlasting van de verkeersdrukte op de Noordstedeweg. Eén motie wordt de volgende keer opnieuw in stemming gebracht omdat sprake was van stakende stemmen (14 raadsleden voor en 14 raadsleden tegen).

Ten slotte heeft de raad gesproken over een motie om de tekst van artikel 1 van de Grondwet duidelijk zichtbaar te maken in (de nabijheid van) het Stadshuis. Na een oproep van de burgemeester om in een bredere context met elkaar het gesprek aan te gaan over grondrechten en gezamenlijke waarden, is besloten de motie in te trekken en aan de oproep van de burgemeester gehoor te geven.

Enkele moties

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk