Katern

Terugblik raadsvergadering 2 en 6 november 2017

Op 2 november 2017 zijn mevrouw Papadopoulou namens de fractie van ieders Belang/Verbeek en mevrouw Van Schaik namens de fractie van D66 benoemd tot commissieleden. Vervolgens is opnieuw gestemd over de motie die betrekking heeft op het programmamanagement bij het uitvoeringsplan routekaart energieneutraal Nieuwegein, en is de motie aangenomen. Daarna is de noodverordening asbest bedrijventerrein De Liesbosch bekrachtigd.

Tijdens de voortzetting van de vergadering op 6 november heeft de gemeenteraad de najaarsnota 2017 en de programmabegroting 2018-2021 vastgesteld. De najaarsnota is daarbij gewijzigd omdat de raad niet akkoord is gegaan met het verlenen van een subsidie van 100.000 euro aan De KOM voor BTW compensatie voor de niet-commerciële verhuur.

Bij de bespreking van de programmabegroting zijn diverse moties ingediend, waarvan de volgende moties zijn aangenomen:

• De raad roept het college op om toe te werken naar een aansluiting van-uit Nieuwegein op de toekomstige fietsverbinding tussen Houten en Vianen en de bereikbaarheid van de Linielanding per fiets te verbeteren;

• De raad verzoekt het college om (in diverse variaties) uit te zoeken of nascheiding in plaats van bronscheiding een optie is en welke kosten daaraan zijn verbonden;

• De raad draagt het college op een onderzoek te doen naar de omvang en samenstelling van de groep cliënten van jeugdzorg die na hun 18e ook nog behoefte hebben aan extra zorg of begeleiding en een plan van aanpak aan de raad te presenteren ten behoeve van structurele vervolgzorg voor jongeren die jeugdinstellingen en pleegzorg verlaten;

• De raad draagt het college op onderzoek te doen naar wat de scholen nu al doen ten aanzien van gelijke behandeling en discriminatie en naar de behoefte van scholen om meer aandacht te besteden aan gelijke behandeling en discriminatie en bij gebleken behoefte hiervoor een voorstel aan de raad te presenteren.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren