Tentoonstelling Anna van Rijn

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Anna van Rijn College is vanaf woensdag 2 oktober in Museum Warsenhoeck een tentoonstelling ingericht over Anna van Rijn en het gelijknamige College. Deze tentoonstelling is tot 22 januari 2020 te bezoeken.

Er is heel veel gebeurd in het onderwijs sinds de zestiende-eeuwse jonkvrouwe Anna van Rijn een schooltje stichtte en de onderwijzer uit eigen zak betaalde ten behoeve van het onderwijs voor de jeugd van alle gezindten. In 1603 liet ze op het Kerkveld vijf Godskameren bouwen. Deze zogenaamde ‘Anna van Rijnhuisjes’ waren bedoeld voor arme mensen, die naast gratis huisvesting ook nog een jaarlijkse uitkering van 25 gulden kregen.

De Godskameren op Kerkveld anno 1960

Jutphaas beschikte in die dagen niet over een schooltje en de dorpelingen riepen de hulp van Anna van Rijn in om een einde te maken aan deze ongewenste situatie. In eerste instantie legde ze dat verzoek naast zich neer, maar na herhaalde verzoeken stelde ze in 1604 een van de Godskameren ter beschikking als huisvesting voor een schoolmeester. Ook mocht het dorp op haar kosten een loods aan de Godskameren laten bouwen die als klaslokaal kon dienen ‘De weldoenster van Jutphaes’, zoals Anna in die tijd werd genoemd, werd daarmee in 1994 de perfecte naamgeefster voor de school van voortgezet openbaar onderwijs, het Anna van Rijn College. De expositie schenkt natuurlijk aandacht aan de persoon Anna van Rijn en haar betekenis voor het onderwijs in haar tijd in Jutphaas en geeft een beeld van het onderwijs in de eeuwen daarna.

Centraal thema in deze expositie is de ontwikkeling van het (openbaar) voortgezet onderwijs in Nieuwegein, met aandacht voor de voorgeschiedenis van het Anna van Rijn College vanaf 1974, het tot stand komen van het Anna van Rijn College in het jaar 1994 en de ontwikkeling van het Anna van Rijn College in de afgelopen 25 jaar. De school was in die periode lange tijd voortrekker bij de ontwikkeling van internationalisering in het voortgezet onderwijs.

Museum Warsenhoeck is geopend op elke woensdag, zaterdag en zondag van 14.00 uur tot 17.00 uur. Het adres is Geinoord 11 in het Natuurkwartier in Nieuwegein.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren