Taxatie

Zo nu en dan wordt mij gevraagd of ik ook kunstwerken taxeer. Dat mij die vraag gesteld wordt, verbaast me niet echt, want als mensen in een advertentie lezen dat je iets met kunst doet, ligt het misschien ook wel voor de hand. Ik weet natuurlijk ook wel hoe taxateurs ongeveer werken, omdat ook mijn werk wel eens onderwerp is geweest van hun expertise. Ik ben zelf in het bezit van een kunstwerk dat is voorzien van twee taxaties. De ene taxatie geeft aan dat het gaat om een waardevol stuk dat zeker geveild zou kunnen worden bij een grote kunstveiling, de andere taxatie van hetzelfde werk geeft aan dat het gaat om een kopie van het origineel. Mooi uitgevoerd en kundig gedaan, maar wel degelijk een kopie.Een beëdigd taxateur schat naar eer en geweten de waarde van een kunstwerk, maar kennelijk is er ook daar ruimschoots gelegenheid tot het maken van fouten. Een taxatie is en blijft een schatting. Toch hebben we in ons leven de rol van taxateurs als vanzelfsprekend gemaakt. Bij scheidingen wordt volop getaxeerd en natuurlijk vooral ook bij het kopen van een huis. Banken bepalen je kredietwaardigheid op basis van wat een taxateur zegt. Bij dat soort gelegenheden is het me ook al meer dan eens opgevallen dat financieel deskundigen en makelaars allemaal zo hun favoriete taxateurs hebben. Op wonderbaarlijke wijze krijgen die taxateurs het voor elkaar om de waarde van je huis aan te passen aan de hoogte van de gewenste hypotheek.We praten in dat soort gevallen niet over een verschil van een paar honderd euro. Soms gaat het over tienduizenden euro’s. Een fantastische mooie keuken in een huis kan de waarde van het huis doen stijgen, maar diezelfde keuken kan de waarde van het huis ook doen afnemen. De taxatie van de waarde is de norm. Of je het huis ook daadwerkelijk kunt verkopen voor de taxatieprijs is iets dat je pas kunt controleren als het werkelijk aan de orde is. Dan blijkt opeens dat allerlei andere invloeden veel meer bepalend zijn voor de echte waarde van je huis. De economie, de hoogte van de rentestand en het aanbod van vergelijkbare huizen op datzelfde moment.In de kunst werkt dat niet anders. Een taxatie helpt je hooguit om technisch te bepalen of je te maken hebt met een origineel, vervalsing of kopie. De waarde van de taxatie blijkt in de praktijk van ondergeschikt belang. Als het kunstwerk wordt aangeboden op een veiling, bepaalt de waan van de dag wat het kunstwerk opbrengt. Taxaties zijn dus eigenlijk niet meer dan een vorm van schijnzekerheid. Bij dit soort taxaties gaat het dan nog steeds over min of meer tastbare zaken, in ieder geval zaken die je kunt zien en aanraken. Dingen die ook anderen kunnen waarnemen op ongeveer dezelfde manier als jij dat kunt.De meeste taxaties vinden plaats in je hoofd en zijn voor de buitenwereld op geen enkele manier te volgen. Iedere dag en vele malen per dag taxeren we allemaal naar hartelust. Niet geremd of gestoord door regels of conventies, maar gewoon op basis van ons eigen gevoel. De inrichting van je leven en de keuze van je partner zijn gebaseerd op taxaties.Kijk eens rustig om je heen en taxeer de waarde van taxaties om je heen.Afrodite

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk