SV Geinoord en VSV Vreeswijk zien fusie zitten

Maandagavond 14 februari jl. stond in de kantine van sv Geinoord de fusie met VSV Vreeswijk en de nieuw te bouwen accommodatie op de agenda van een buitengewone algemene ledenvergadering. Het was behoorlijk vol en de aanwezigen luisterden aandachtig als voorzitter Hans van der Meijden terugblikt op het fusietraject.

De besprekingen startten in 2014. En nadat de samenwerking met de gemeente een aantal keer strandde, trok mediation het proces in 2021 weer vlot. In december van dat jaar gingen in de gemeenteraad de handen op elkaar voor het nieuwe sportpark. De verenigingen moeten dan nog officieel instemmen met de fusie.

In de kantine was de stemming maandag 14 februari jl. positief. Ook als Jakko Koenis van architectenbureau Slangen en Koenis uit IJsselstein de tekeningen voor de nieuwe accommodatie presenteert. Natuurlijk waren er een aantal kritische vragen en opmerkingen. Want fuseren betekent afscheid nemen van het oude, het samenvoegen van twee culturen, het in elkaar schuiven van twee organisaties. ‘Maar we doen dat om ons voor te bereiden op de toekomst. Een nieuwe, gezonde, duurzame voetbalvereniging in een mooie accommodatie. Voor onze kinderen, voor hun kinderen’ aldus voorzitter Hans van der Meijden van SV Geinoord.

Tweede stemming nodig
Omdat tweederde van de leden aanwezig moeten zijn, was een officiële stemming maandag 14 februari jl. niet mogelijk. Tijdens een kleine peiling van de stemming door de voorzitter blijkt in elk geval dat alle aanwezigen voorstander zijn van de fusie. Voor de officiële stemming zal op dinsdag 1 maart om 19.00 uur een tweede buitengewone algemene ledenvergadering gehouden worden. Verwacht wordt dat dan uiteindelijk de fusie kan worden afgerond en de twee voetbalvereniging een nieuwe fase ingaan. Naam en clubkleuren van de nieuwe fusievereniging zijn nog niet bekend, maar de kleuren blauw rood en de naam FC Nieuwegein gonst al in het rond.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk