Katern

sv Geinoord en VSV Vreeswijk definitief opgegaan in SV Parkhout

Zaterdag 1 juli jl. zijn ten kantore van Sutter-Kars Notarissen in Nieuwegein de laatste handtekeningen gezet onder het finale (juridische) fusiedocument, waarmee formeel een einde is gekomen aan het bestaan van de verenigingen SV Geinoord en VSV, de Vreeswijkse Sportvereniging ‘Vreeswijk.’ Hierdoor zijn de twee voetbalverenigingen opgegaan in sv Parkhout. De fusie is officieel ingegaan op zaterdag 1 juli 2023 om 00.00 uur.

Ten overstaan van mr. Patricia Kars, notaris te Nieuwegein, waren de fuserende verenigingen bij deze ondertekening – gevolmachtigd door de drie individuele verenigingsbesturen – vertegenwoordigd door Hans van der Meijden (voorzitter sv Geinoord en sv Parkhout) en Ruud Kerstiens (secretaris van VSV Vreeswijk en sv Parkhout).

In maart 2022 zaten de besturen van sv Geinoord en VSV Vreeswijk gezamenlijk om tafel om vervolgstappen te zetten in het fusietraject tussen beide verenigingen. Tijdens de Buitengewone Algemene ledenvergaderingen hebben beide besturen van de voetbalclubs reeds unaniem besloten voor de fusie te zijn.

Over de nieuwe naam en logo
Over de naam van de fusievereniging was nog vele te doen. Een paar creatieve inzendingen waren uitgebreid besproken, maar die hadden de selectie niet gehaald. Er waren twee namen die opvallend vaak genoemd werden. Eén keurde de KNVB af. Toen bleef er één over: sv Parkhout.

In een volledig donkerblauw tenue zullen de spelers in het nieuwe seizoen op de grasmat staan. Met op hun borst het nieuwe logo van de vereniging.

Hans van der Meijden, voorzitter van sv Geinoord over de nieuwe tenues eerder tegenover onze redactie: “De shirts moesten anders zijn dan de bestaande. En het liefst geen samenvoeging van de bestaande logo’s, maar een effen kleur met een goed contrast voor onze sponsoren. Ook de broeken en kousen zijn donkerblauw.”

sv Parkhout

Het nieuwe logo van sv Parkhout

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk