Subsidies aanvragen mogelijk voor duurzame ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten

Nederland is in volle gang als het aankomt op de energietransitie. Hiermee wordt bedoeld de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie. Ten opzichte van 1990 moet de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 55% zijn verminderd. Om bedrijven en non-profitorganisaties hierin te stimuleren is de SDE++ (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie) in het leven geroepen, om zo op grote schaal hernieuwbare energie op te wekken en tegelijkertijd de uitstoot van CO2 te verminderen. SDE aanvragen doe je over een periode van 12 of 15 jaar en hangt af van de categorie waar je met je organisatie in valt:

• Hernieuwbare elektriciteit
• Hernieuwbaar gas
• Hernieuwbare warmte
• CO2-arme warmte
• CO2-arme productie

laboratorium

Alle uren in kaart brengen die betrekking hebben op WBSO
Hiermee samenhangend is de subsidie via de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO), een fiscale stimuleringsregeling in de vorm van een afdrachtsvermindering op je loonheffing/premie volksverzekeringen. Innovatie in Nederland is daarmee verzekerd van overheidssteun. Behoren ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten tot de kernactiviteiten van je bedrijf en wil je de kosten fors verlagen? WBSO aanvragen is niet erg lastig, maar je moet wel de tijd nemen om een functionele analyse van je medewerkersbestand uit te voeren. Welke medewerkers dragen dankzij expertise bij aan ontwikkeling van nieuwe producten, software, processen en onderzoek? Zo maak je duidelijk welke uren er als WBSO-uren gelden. Ben je een zelfstandige met of zonder personeel en hou je je bezig met productontwikkeling en innovatie? Wanneer je op jaarbasis meer dan 500 uur besteedt aan Speur- en Ontwikkelingswerk (S&O) kom je in aanmerking voor de subsidieregeling.

SDE en WBSO aanvragen
Wil je niet te veel tijd kwijt zijn aan uitzoeken welke subsidies er voor jouw organisatie van toepassing zijn en in welke mate, schakel dan een specialist in met kennis van zaken. Leap bijvoorbeeld is zo’n specialist in subsidies, financiering en innovatie voor technologiebedrijven die hun innovatiekracht willen vergroten, maar daar overheidssteun in de vorm van subsidies voor nodig hebben. Het subsidielandschap doorgronden met de bijbehorende wet- en regelgeving is in Nederland een vak apart en dat laat je daarom graag over aan de professionals van Leap. Zij verzorgen kwalitatieve aanvragen binnen Europa en regelen dit van A tot Z, voor een hoge slagingskans en de daaraan verbonden toegekende subsidies.

Nu is het de tijd om te innoveren en daar via Leap subsidie voor aan te vragen
Naar het zich laat aanzien blijven dit soort subsidies voorlopig nog wel bestaan. Niet alleen is 2030 een belangrijk jaar in verband met de vermindering van broeikasgassen. Halverwege de 21e eeuw is het de bedoeling dat Nederland CO2-neutraal is. Dat wil zeggen dat de netto-uitstoot dan 0% moet zijn. Er is nog veel werk te verzetten. Doe daar als organisatie je voordeel mee en stap nu alvast op die rijdende trein door ─ met behulp van de SDE- en de WBSO-subsidie ─ door te gaan met duurzame innovaties en andere milieuvriendelijke ontwikkelingen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk