Stimuleer spelen op groene schoolpleinen

Kinderen moeten gezond kunnen spelen en bewegen in een groene leefomgeving. Tijdens het seminar “Groene Schoolpleinen” in het Natuurkwartier presenteerde de stichting Jantje Beton wat dit inhield. Er werd ingegaan op wat voort soort groene schoolpleinen er zijn en wat voor voordelen er zitten aan zo’n groen plein.

Op een groen schoolplein zijn er bijvoorbeeld veel meer verschillende soorten insecten, vogels, blaadjes en bloemen te vinden. Ieder natuurlijk element van een groen plein kan een aanleiding zijn voor een interessante les op school

Stimuleren
Wethouder Peter Snoeren opende het seminar en gaf aan dat de gemeente Nieuwegein het voornemen heeft om de aanleg van groene schoolpleinen te stimuleren. Voor dit seminar waren diverse organisaties uitgenodigd, zoals directies van scholen, kinderopvangorganisaties, ambtenaren, wijkplatforms en sportaanbieders. Kinderen van een kinderpanel konden hun inbreng geven door te vertellen welke elementen zij vooral belangrijk vinden op een groen schoolplein en wat zij vooral leuk vinden om te doen. De uitkomsten van dit seminar zullen worden gebruikt als input voor het raadsvoorstel stimulering Groene Schoolpleinen. Dit wordt in 2017 aan de raad voorgelegd.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk