Stille kracht Roelie Munnik-van Dijk benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Fort Vreeswijk/Dorpshuis, Waterscouting J.P.Coen Utrecht en Museumwerf Vreeswijk zijn zeer verheugd dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om Roelie Munnik-van Dijk op te nemen als lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vrijwilligers zoals Roelie zijn de drijvende krachten in onze samenleving. Mevrouw Munnik wordt zeer gewaardeerd voor haar altijd loyale beschikbaarheid, daar waar het nodig is. Door de drie organisaties is Roelie goed in de schijnwerpers gezet en overladen met felicitaties.

Roelie Munnik-van Dijk

Fort Vreeswijk/Dorpshuis
Mevrouw Roelie Munnik is al sinds 1999 actief in Dorpshuis Fort Vreeswijk; voorheen het Buurthuis Vreeswijk. In 1999 is Roelie begonnen als peuterspeelzaalleidster in het Piraatje. Tegelijkertijd werd Roelie langzaam maar zeker ook actief op andere terreinen; zoals de Kindervakantieweken, de Bingo en het verlenen van allerlei hand-en-spandiensten in het Buurthuis. Haar activiteiten als vrijwilliger zijn grotendeels meegegroeid met haar kinderen.

Nu, anno 2019, kennen we Roelie als een hele loyale vrijwilligster. Het Dorpshuis kan altijd een beroep op Roelie doen als het gaat om het ontvangen van groepen mensen en voor allerlei hand-en-spandiensten. Er is nooit paniek in het Dorpshuis als er onverwacht iemand afhaakt; want dan is er altijd Roelie die inspringt en een dienst overneemt.

Roelie zet zich gemiddeld tussen de 10 en 20 uur per week vrijwillig in voor het Dorpshuis en de mensen die het Dorpshuis bezoeken. Iedereen kan daarbij rekenen op een hartelijk welkom en een gulle lach. Roelie is een warm pleitbezorger en ambassadeur van het Dorpshuis.

Zeeverkenners Jan Pieterszoon Coengroep Utrecht
In de rol van groepsbegeleidster hebben veel kinderen in Utrecht Roelie meegemaakt. Daarnaast heeft Roelie naam gemaakt als schipper van De Nieuw Hoorn, het grote binnenvaartschip van de zeeverkenners dat dienst doet als clubhuis. Door de lengte van dit schip kunnen maar drie vrijwilligers van de groep hiermee varen. Roelie is er daar één van. Omstanders kijken verbaasd dat Roelie, het kleine vrouwtje tussen de vele grote kerels, degene is die het prachtige wachtschip bestuurt.

Museumwerf Vreeswijk
Als schipperskind en schipper heeft Roelie een sterke band met de Museumwerf. Ook op de Museumwerf kennen ze Roelie als loyale vrijwilliger. Als all-round vrijwilliger neemt Roelie menige schoonmaakklus voor haar rekening, daarnaast verzorgt Roelie rondleidingen en lessen, werkt mee in het informatiecentrum en is initiatiefneemster van het maandelijkse Schipperscafé. Als gastvrouw kan Roelie bezoekers trakteren op smakelijke anekdotes uit haar eigen ‘schippers-leven’; waaronder de periode dat zij als kind in het Schippersinternaat verbleef. Roelie brengt door haar betrokkenheid het varend erfgoed levend in beeld.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk