Stichting Dawah-Groep Utrecht bezoekt Antonius Ziekenhuis

Stichting Dawah-groep Utrecht ging onlangs op pad met een barista-busje en heerlijk gebak, om daarmee de zorgmedewerkers van het Anthonius ziekenhuis in Nieuwegein te bedanken voor de zorg die zij in deze zware coronatijd verlenen aan de mensen.

Inspiratie voor deze actie is de overlevering van de Profeet Mohammed vrede zij met hem die heeft gezegd: ’Wie de mens niet dankbaar is is Allah niet dankbaar.’

‘Het gebak viel temeer in de smaak, omdat het ziekenhuis al twee jaar lang heel druk is met de extra coronazorg’ aldus de leden van de Dawah-Groep Utrecht.

Over de Stichting Dawah-Groep
Stichting Dawah-Groep is een jonge dynamische organisatie die gevormd wordt uit een netwerk van personen en organisaties uit hoofdzakelijk de stad Utrecht. Dawah-Groep wil graag dit netwerk verder verbreden en verdiepen om een dynamische kracht te vormen die in de behoeftes kan voorzien van personen met verschillende achtergronden. Dawah-Groep richt haar activiteiten hoofdzakelijk -maar niet uitsluitend- op de regio Utrecht.

De organisatie tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het (doen) organiseren van GRATIS cursussen, congressen, workshops en andere bijeenkomsten met een sociaal en/of educatief karakter in diverse vormen voor uiteenlopende doelgroepen.

Om de vastgestelde doelen te bereiken en de strategie van het bestuur uit te voeren zijn er enkele belangrijke kernprincipes op een rij gezet die de basis vormen van de manier van werken van het bestuur. Deze principes hebben betrekking op de manier waarop het bestuur haar taken uitvoert, hoe de omgang is met vrijwilligers, de eigen achterban en de manier waarop omgesprongen wordt met alle overige externe belanghebbenden. De vastgestelde kernprincipes zijn de volgenden: professionaliteit, transparantie, en integriteit.

Foto: Facebook Islam Omroep Nederland

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk