Stem op de mooiste jonge monumenten in Nieuwegein

Inwoners van Nieuwegein mogen stemmen op hun favoriete ‘jonge monument’. Zij kunnen tot en met 2 mei 2021 hun voorkeur uitspreken voor monumenten uit de periode 1965-1990. De meest monumentwaardige bouwwerken worden voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders om een monumentenstatus te krijgen. Nieuwegein heeft al 41 gemeentelijke monumenten en 101 rijksmonumenten. Toch wil de gemeente nu van de inwoners weten wat er van de bouw na 1965 óók een monument moet worden.

Nieuwegein bestaat 50 jaar: hoog tijd om de monumentenlijst te verjongen! Voor het jubileumjaar onderzoekt de gemeente samen met de inwoners welke bouwwerken uit de periode 1965-1990 extra bijzonder zijn en een status als gemeentelijk monument verdienen.

Suggesties
De lijst met de mogelijke nieuwe monumenten komt voort uit de cultuurhistorische inventarisatie van de gemeente. Daarnaast konden Nieuwegeiners ook suggesties aandragen voor gebouwen die de gemeente nog niet in beeld heeft. Dit leverde ruim veertig suggesties op.

Alle suggesties zijn getoetst op de juiste tijdsperiode (1965-1990), authenticiteit en bouwhistorische waarde. De bouwwerken die deze toets hebben doorstaan, zijn opgenomen in de lijst met mogelijke monumenten. De lijst is voorzien van informatie over de cultuurhistorische waarde van de bouwwerken, ter ondersteuning bij het stemmen.

Een voorbeeld van een mogelijk jong monument: De Weverbrug aan de Zuidstedeweg

Parels
Voordat iets een monument kan worden moet het voldoen aan eisen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het moet bijvoorbeeld cultuurhistorische waarde hebben of zeldzaam zijn. Wethouder John van Engelen: “Bijvoorbeeld de Houtskeletbouw, een grote wijk met alleen maar houten woningen. En ook het woongebied ‘de zwaluw’ is speciale bouw. Dat zijn parels in Nieuwegein, dat zou je als inwoner misschien wel graag willen behouden.”

De wethouder hoopt dat inwoners met andere ogen naar hun omgeving gaan kijken: “We vragen eigenlijk; kijk nou eens om je heen, wat voor moois staat er in je wijk? En wat wil je als inwoner behouden?” Uiteindelijk is het aan het college om een keuze te maken: “We gaan een afweging maken en er een paar moderne erfgoedparels uithalen. Die gaan we koesteren.”

Stemmen
Alle Nieuwegeiners kunnen van woensdag 21 april tot en met zondag 2 mei 2021 via een vragenlijst stemmen op de bouwwerken die zij het meest monumentwaardig vinden. De bouwwerken met de meeste stemmen zijn de kanshebbers voor een monumentenstatus. Het college van burgemeester en wethouders bepaalt uiteindelijk welke bouwwerken monument worden.

Ook staan er woonhuizen op de lijst. Maar bewoners hoeven zich volgens de wethouder geen zorgen te maken. Van Engelen: “Mensen zijn altijd een beetje schrikkerig als hun huis een monument gaat worden. Mensen denken dan dat je niks meer mag veranderen aan het huis. Maar dat is tegenwoordig niet meer zo. Natuurlijk zijn er regels en afspraken, maar er zijn ook weer speciale subsidies voor onderhoud bijvoorbeeld. Toch, het betekent wel iets, je komt in een keurslijf terecht van regels, aanvragen en goedkeuring. Maar het is absoluut niet zo dat je geen spijker meer in de muur mag slaan, dat is absoluut niet waar.”

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk