Stedin en Tennet wijzen plekken aan om stroomnet te ontlasten

Met de bouw van een nieuw hoogspanningsstation en de uitbreiding van bestaande stations hopen netbeheerders Tennet en Stedin het overvolle energienetwerk in de provincie Utrecht uit te breiden. Daarvoor hebben de bedrijven een aantal plekken in de provincie aangewezen.

Onder andere ten zuiden van Utrecht bij Oudenrijn moet een nieuw hoogspanningsstation komen van 150 kV en moet de verkabeling van 150 kV uitgebreid worden tussen Lage Weide, Oudenrijn en Nieuwegein.

Aanpassingen en uitbreidingen in Nieuwegein
De komende periode zullen diverse werkzaamheden worden verricht, waardoor de problemen met het overvolle elektriciteitsnetwerk in 2029 kunnen zijn opgelost.

Naast een nieuw 150 kV station bij Oudenrijn, op de grens met Nieuwegein, zal het 150 kV station in Nieuwegein worden vernieuwd en tevens de capaciteit worden uitgebreid. Het 50 kV station in Jutphaas en Vreeswijk zal ook worden uitgebreid. Dit blijkt uit onderstaande kaart van geplande projecten van Tennet en Stedin.

Stroomnet

Kaart van geplande projecten van Tennet en Stedin

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk