Startsein voor uitvoering van Betere Buurt Schansen-Zuid

De werkzaamheden voor de aanpak van de vernieuwing in Schansen-Zuid zijn donderdag 4 november met een officieel tintje ingeluid. Wethouder Jan Kuiper (Betere Buurten) klom op de sjofel in de Leidscheschans en gaf met een duim omhoog het startsein.

De vernieuwing van de Schansen-Zuid is onderdeel van Betere Buurten. Daarin werken we samen met bewoners, ondernemers en woningcorporaties aan de vernieuwing van de openbare ruimte zodat deze toekomstbestendig is. Pleintjes, openbare tuinen en speelplekken knappen we in samenwerking met de bewoners op. Een voorbeeld hiervan is de jeu de boulesbaan op de hoek van de Lemsterschans/Leusderschans.

Ook is er aandacht voor het klimaat: meer dan 1000 m2 aan straat en stoep wordt in Schansen-Zuid vervangen door groen en er wordt gebruik gemaakt van boombunkers om bomen een goede groeiplaats te geven. Ook ondersteunen we initiatieven van inwoners gericht op het versterken van het onderling contact.

Inbreng bewoners
Afgelopen zomer presenteerden we het plan voor de aanpak van de vernieuwing aan de buurt. Daarvoor hebben we met heel veel inwoners gesproken tijdens buurtterrassen, een lichtjesroute en online participatie in coronatijd. Het definitief ontwerp is voortgekomen uit inbreng van inwoners, technische realiseerbaarheid en beleid van de gemeente Nieuwegein.

Toekomstbestendig
Volgens de planning is in juni 2023 Schansen-Zuid klaar. Schansen-Zuid (Fokkesteeg) vernieuwen we als vijfde buurt in het stadsvernieuwingsprogramma Betere Buurten. De Rijtuigenbuurt, Sluyterslaan en omgeving, Merwestein zijn klaar. Schansen-Noord is nog in uitvoering. De buurten Kerkveld eo en de Muntenbuurt zijn in de fase van planvorming. We willen deze verouderde buurten een fysieke en sociale kwaliteitsimpuls geven voor een toekomstbestendig Nieuwegein.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk