Start seizoen Unie van Vrijwilligers

Op dinsdag 18 september aanstaande start het nieuwe seizoen voor de culturele middagen van de Unie van Vrijwilligers in Nieuwegein. Deze culturele middagen worden georganiseerd voor 55-plussers en mensen met een functiebeperking.

Deze middag zullen er een bingo en een verloting plaatsvinden, waarbij prachtige prijzen zijn te winnen. De middag wordt gehouden in het kerkelijk centrum ‘De Rank’ aan de Lupinestraat 11 in Nieuwegein zuid. De middag begint om 14.00 uur en de entree bedraagt € 3.00. Inbegrepen een kopje koffie of thee.

Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen met mevrouw F.A. von Bannisseht, tel. 030 – 603 95 70. Om alvast in de agenda te noteren: de volgende culturele middag zal plaatsvinden op dinsdag 16 oktober. Er is dan een optreden van het Shantykoor “Windstilte.”

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk