Start sanering Nedereindse Plas

De gemeente Utrecht is gestart met de veelbesproken sanering van de westelijke plas van de Nedereindse Plas tussen Nieuwegein en IJsselstein. De plas was vroeger een vuilstort en er is illegaal afval in terechtgekomen. Zo werden onder meer licht radioactief ziekenhuisafval, las-plasma en vaten met onbekende inhoud in het gebied geloosd.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Ballast Nedam. Eerst vindt er een duikinspectie plaats en vanaf maandag start de aannemer met het aanbrengen van ventieltjes in de folieconstructie. Deze zijn bedoeld voor de afvoer van stortgas. Daarna wordt er zand over het folie gestort.

De sanering van de Nedereindse Plas is al langer onderwerp van discussie. Voor de sanering werden meerdere opties voorgelegd. Een van die opties was het volledig uitgraven van de vuilstort, maar dat zou 200 miljoen euro gaan kosten. De keuze is nu gevallen op een ‘milieu hygiënische variant.’ Als de sanering volgens plan verloopt, kan het terrein voor het einde van het jaar worden opgeleverd.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk