Start ‘Kunst op Recept’

In februari start een gloednieuw blok van creatieve cursussen in het kader van ‘Kunst op Recept.’ Het idee achter dit project is dat kunstbeleving en -beoefening een goed gevoel en zelfvertrouwen geven. Iets nieuws leren, creatief bezig zijn en samenzijn: het draagt er allemaal aan bij dat mensen beter in hun vel zitten.

De cursussen worden gegeven in diverse Buurtpleinen in Nieuwegein en iedereen kan meedoen. Er zijn cursussen in verschillende kunstvormen: ‘dans en beweging’, ‘spel en improvisatie’, ‘schilderen’, ‘boetseren’ en ‘creatief en muzikaal schrijven’.

‘Kunst op Recept’ is een gezamenlijk initiatief van Gezondheidscentrum de Roerdomp, het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en DE KOM. Voor meer informatie of aanmelden neem dan contact op met de organisatie via 030 – 604 38 92 of kunstoprecept@dekom.nl.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk