Start bomenkap maandag 12 december a.s.

In het kader  van het gemeentelijk bomenbeleidsplan zal aankomende maandag worden aangevangen met de bomenkap in Batau noord. Voor een aantal bomen loopt nog een bezwarenprocedure. Pas als de uitkomst hiervan bekend is zullen deze bomen alsnog of juist niet worden gekapt. De bewoners in de directe omgeving van de werkzaamheden worden per brief op de hoogte gebracht. Hen wordt o.a. verzocht de auto elders te parkeren. Het kappen en versnipperen zal voor geluidsoverlast zorgen en in enkele gevallen zullen de achtergebleven stronken moeten blijven staan tot na de kerstvakantie. In dit geval zullen deze stronken tot één meter hoogt afgezaagd worden, zodat men ze, i.v.m. de veiligheid, niet over het hoofd ziet. De overige stronken worden zo snel mogelijk verwijderd, waarna de bestrating wordt hersteld. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf Jos Scholman BV.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren