Stadspas met vertraging voor statushouders

Voor de zomervakantie meldde de gemeente dat de Stadspas Nieuwegein op initiatief van de PvdA nu eindelijk werd ingevoerd. De PvdA-fractie vernam onlangs dat door een administratieve fout 26 statushouders van Zuilenstein geen Stadspas hebben ontvangen. Deze mensen hadden een U-pas. Zij moesten toch een nieuwe pas aanvragen, wat 8 weken zou duren.

Het zal duidelijk zijn, dat het hier gaat om mensen die weinig te besteden hebben en nadrukkelijk tot de doelgroep behoren waarvoor de Stadspas bedoeld is. De PvdA-fractie vindt het onbegrijpelijk dat er bij een fout vanuit de gemeente deze mensen gedupeerd worden en zo lang moeten wachten. Dat, terwijl overduidelijk is dat zij voor de Stadspas in aanmerking komen. In een artikel 42-brief aan het college heeft de PvdA-fractie de verantwoordelijk wethouder Martijn Stekelenburg (SP) met succes tot spoed gemaand om deze fout te herstellen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk