Stadsontwikkeling/Welzijn (2001/11331)

De gemeente heeft een budget waaruit het woonconsumentenorganisaties subsidieert. Een woonconsumentenorganisatie is een belangenorganisatie van bijvoorbeeld een groep huurders, bewoners of eigenaren van woningen. Dit budget was jaarlijks fl. 18.000,- (€ 8.168,04).

In het kader van het ombuigingstraject ´Ruimte Maken´ heeft de raad in het verleden besloten dit budget te halveren met ingang van 2001. Om deze budgethalvering te realiseren, heeft het college nu besloten om de subsidie van de drie organisaties die elk jaar subsidie ontvangen (de Vrouwenadviescommissie voor de woningbouw, Platform Vreeswijk en de Vereniging Groepswonen Ouderen Nieuwegein) trapsgewijs te halveren. In 2002 en 2003 gaat er jaarlijks 25% van af. In 2001 en 2002 is er daardoor nog geen ruimte voor incidentele subsidieverleningen.

Vanaf 2003 is daar wél weer wat ruimte voor. De criteria voor het krijgen van subsidie worden met ingang van 2002 gewijzigd.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk