Stadsontwikkeling/Ruimtelijke Ordening(2001/11548)

De gemeente heeft twee schadeclaims ontvangen ten gevolge van het verlenen van een vrijstelling op het bestemmingsplan (ex artikel 17 WRO), alsmede het verlenen van een tijdelijke bouwvergunning voor het plaatsen van acht noodlokalen op het perceel aan de Aert de Gelderhage te Nieuwegein.

Voor iedere claim dient de raad een schade-beoordelingscommissie in te stellen. Daarna kan de raad opdracht verstrekken aan deze commissie om over dit onderwerp advies uit te brengen. De raadscommissie voor Ruimtelijke ordening, Economische Zaken en Volkshuisvesting bespreekt het voorstel op 27 november. De raad beslist er 18 december definitief over.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk