Stadsontwikkeling/Ruimtelijke Ordening (2002/677)

Benzineverkooppunt Total/Fina/Elf, gelegen aan de Rijksweg A2, (westzijde) heeft een ontwerp bouwplan ingediend voor de uitbreiding en modernisering van een nieuwe verkoopruimte. Hiervoor is een vrijstelling op het bestaande bestemmingsplan (artikel 19 , lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) nodig. Het bestemmingsplan ´Rijnenburg´ is ouder dan 10 jaar. In zo´n geval dient de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit te nemen om de vrijstelling op het bestaande bestemmingsplan te kunnen starten.

De raadscommissie Ruimtelijke ordening, Economische zaken en Volkshuisvesting bespreekt het voorstel op 5 februari. De gemeenteraad besluit er 28 februari over.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk