Stadsontwikkeling/Ruimtelijke Ordening (2001/4049)

Er is een begin gemaakt met de werkzaamheden ten behoeve van de aansluiting van Nieuwegein op de A27. Deze aansluiting is opgenomen in de herziening van het bestemmingsplan “Het Klooster 2002”. Alle gronden die nodig zijn om de aansluiting op de A 27 te realiseren zijn tot nu toe minnelijk verworven.

Met één eigenaar kan echter geen definitieve overeenstemming bereikt worden. Gelet op het algemeen belang, het belang van een goede ruimtelijke ordening en de noodzaak en urgentie van de werkzaamheden is het noodzakelijk om voor het verkrijgen van deze laatste gronden een onteigeningsprocedure te volgen. Het college heeft ingestemd met het starten van de procedure.

Dit besluit wordt vier weken ter inzage gelegd. De eigenaar is hierover per brief geïnformeerd.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren