Stadsontwikkeling/Ruimtelijke Ordening (2001/12440)

De realisering van het buurt- en sportpark in de Galecopperzoom heeft gedurende 4 weken ter inzage gelegen in het kader een procedure voor een vrijstelling van het bestaande bestemmingsplan (artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening).

Tijdens deze periode is er één zienswijze ingediend. Het college heeft de ingediende zienswijze ongegrond verklaard.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk