Stadsontwikkeling / Projectbureau Binnenstad (2001/13349)

Iedereen die tijdens het inspraak- en informatietraject over het Integraal Ontwikkelingsplan Binnenstad (IOB) een bijeenkomst heeft bezocht op schriftelijk heeft gereageerd, ontvangt een brief van het college van B & W. In deze brief wordt uitgelegd hoe alle reacties (zowel tijdens de bijeenkomsten als schriftelijk ingediend) zijn meegenomen met de besluitvorming over het IOB.

Uit alle reacties (zie Nota Stadsgesprekken IOB) heeft het college een aantal aanbevelingen gedestilleerd. Deze staan in de Nota van Aanbevelingen IOB, die gelijk met het IOB op 19 oktober jl. is vastgesteld door de gemeenteraad. Het college verplicht hiermee zichzelf de aanbevelingen uit te voeren. In de brief staat onder meer wat deze aanbevelingen zijn.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk