Stadsontwikkeling (2001/8984)

De provincie Utrecht en het Bestuur Regio Utrecht (BRU) achten het beleidskader Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHWL) van de Stuurgroep NHWL rijp voor inspraak.

Het college heeft een inspraakreactie voorgesteld en stuurt dat naar de provincie en het BRU. In de inspraakreactie wordt gerefereerd aan eerdere inbreng van de gemeente Nieuwegein bij het beleidskader en aan het aangepast ontwikkelingsplan Het Klooster.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk