‘Stadslandbouw in Nieuwegein? Een haalbare kaart!’

Op dinsdagavond 3 februari a.s. belegt de PvdA afdeling Nieuwegein een discussie-avond voor belangstellenden over stadslandbouw. Deze avond vindt plaats in buurthuis de Boog aan het Thorbeckepark 183 in Nieuwegein en begint om 20.00 uur.

Stadslandbouw is divers en trekt diverse mensen aan. Daarmee is het een kraamkamer voor vernieuwing en innovatie. Stadslandbouw is multifunctioneel en integraal. Het draait om ondernemerschap en groen in en om de stad. Maar stadslandbouw draagt ook bij aan biodiversiteit, leefbaarheid, gezondheid, lokale economie en flexibel ruimtegebruik van de stad.

Stadslandbouw wordt gedragen door actieve burgers, innovatieve ondernemers, pionierende steden en vernieuwende instellingen. Is er ruimte voor stadslandbouw in Nieuwegein? Niet alleen fysieke ruimte, maar ook in ondernemerschap en consumentenbelangstelling. Dat is de vraag waar de PvdA een antwoord op zoekt. Daarom organiseert de PvdA een avond over stadslandbouw waar iedereen die belangstelling hiervoor heeft van harte welkom is.

Guido Bamberg van de lokale PvdA: ‘We hebben aan tafel een pleitbezorger van stadslandbouw (oud-wethouder PvdA Kroon uit Doetinchem), de huidige verantwoordelijk wethouder van Nieuwegein (Johan Gadella, VVD) en een aantal andere betrokken Nieuwegeiners als vertegenwoordiger uit verschillende belangengroepen.’

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk