Stadsbeheer/Planvorming (2001/13568)

Begin oktober heeft de gemeente het wijkverkeersplan voor Jutphaas/Wijkersloot ter inspraak voorgelegd aan de belanghebbenden. In het wijkverkeersplan worden de plaatsen aangegeven waar snelheidsremmende maatregelen het te hard en onveilig rijden moeten verminderen.

Het wijkverkeersplan kreeg tijdens de inspraakbijeenkomst op 9 oktober 2001 voornamelijk positieve reacties. Op basis van de inspraakreacties zijn enkele wijzigingen in het plan verwerkt. Het voorstel gaat nu voor advies naar de commissie Verkeer en Vervoer, Milieu en Cultuur op 10 of 24 januari 2002 en vervolgens ter vaststelling naar de gemeenteraad op 31 januari 2002.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren