Stadsbeheer/Planvorming (2001/12909)

Het college heeft besloten om langs de Herenstraat een parkeerverbod in te stellen en een gele onderbroken wegmarkeringsstreep aan te brengen. Met name tussen Vredebestlaan en Het Sluisje leveren geparkeerde auto’s aan de huizenkant hinder op voor de fietsers.

De fietser kan over hele stukken geen gebruik meer maken van de voor hem bedoelde comfortabele asfaltloper. Ter compensatie van het onvoldoende werkende impliciete parkeerverbod door de fietsstroken, komt er een nieuw parkeerverbod door middel van gele onderbroken band in te stellen langs de Herenstraat. Dit besluit komt 10 januari ter inzage in de raadscommissie VMC.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk