Stadsbeheer/Planvorming (2001/12906)

Het college heeft besloten in de nabijheid van de toegang van de supermarkt aan de Walnootgaarde een invalidenparkeerplaats te plaatsen. De twee algemene invalidenparkeerplaatsen bij de aansluiting Moerbeigaarde – Braamgaarde worden nauwelijks nog voor hun doel gebruikt. Door herindeling van de Moerbeigaarde zijn deze parkeerplaatsen komen te vervallen. Dit besluit komt op 10 januari 2002 in de raadscommissie VMC.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk