Stadsbeheer/Planvorming (2001/12403)

Door de Vereniging voor Industrie en Handel Nieuwegein (VIHN) is aandacht gevraagd voor de bereikbaarheid van de Nieuwegeinse economische centra.

Het college heeft een antwoordbrief verzonden, waarin puntsgewijs wordt ingegaan op de activiteiten voor het bereikbaarheidsconvenant, de situatie van de Plettenburgerbaan en de Zuidstedeweg en van het openbaar vervoer. Geconcludeerd wordt dat geen aantasting van het Nieuwegeinse ondernemingsklimaat wordt verwacht.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk