Stadsbeheer/Planvorming (2001/12071)

In het fietsplan van het BRU (Bestuur Regio Utrecht) is een verbetering van de fietsverbinding tussen Houten en Nieuwegein opgenomen. Herstel van deze verbinding is al langere tijd een wens zonder dat is onderzocht of de verbinding voldoende gebruikt zal gaan worden.

BRU en de gemeenten Nieuwegein, Houten en Vianen hebben nu besloten een studie uit te voeren. Zie voor meer informatie het apart opgestelde bericht hierover.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk