Stadsbeheer/Planvorming (2001/111533)

De aansluiting van Nieuwegein op de A2 wordt vernieuwd. De fractie van de PvdA heeft het college vragen gesteld over het voornemen van Rijkswaterstaat om bij die nieuwe aansluiting toeritdosering te realiseren. Dat betekent dat gemotoriseerd verkeer gedoseerd toegang krijgt tot de A2 gedurende bepaalde (drukke) perioden op de dag.

In het antwoord deelt het college mee dat het overleg met Rijkswaterstaat is gestart en dat de toeritdosering – die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat – geen nadelige gevolgen heeft voor de bereikbaarheid van de Binnenstad en de overige wijken. Het college verwacht dat de toeritdosering ook geen gevolgen heeft voor de infrastructuur in Nieuwegein.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk