Stadsbeheer / Beheer / Voorbereiding (2002/2188)

In Fokkesteeg moet ongeveer 668 meter riolering worden vervangen. Een ingenieurs-bureau heeft het bestek gemaakt en een kostenraming opgesteld. Op basis van het bestek heeft een aannemer een offerte gemaakt. In het aanbestedingsbeleid hoeft de aanbesteding niet naar het college, als de offerte niet meer dan 10% afwijkt van de kostenraming. Hier is dat dus wel het geval.

Omdat het ingenieursbureau de dagproductie te hoog heeft geraamd, heeft het college besloten de offerte toch goed te keuren. De rioolvervangingswerkzaamheden worden gegund aan Zijlstra bv te Andel.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk