Stadsbeheer (2001/11818)

Vanwege een wijziging van de regelgeving voor de aanduiding van busbanen en busstroken moeten maatregelen getroffen worden (aanbrengen van wegmarkeringssymbolen LIJNBUS) indien het gebruik door andere bestuurders dan openbaar vervoer bussen niet gewenst is.

Het betreft de bestaande busstroken langs de Taludweg, Galecopperlaan, Wijkerslootweg, Symfonielaan en Zandveldseweg. Het college is akkoord gegaan met het voorstel.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk