Spelregels Oud en Nieuw

Oud en nieuw is een tijd van gezelligheid en feest. Van de gemeente mag iedereen een feestje bouwen, maar uiteraard gelden er wel regels. Als die niet worden opgevolgd, wordt er zonder aarzelen opgetreden. Om de jaarwisseling veilig te laten verlopen vindt ook dit jaar de campagne ´We zijn niet van lo(n)tje getikt´ plaats. De campagne betreft een samenwerkingsverband tussen de gemeente, brandweer, scholen en de politie.

Om de kerstvakantie en zeker de jaarwisseling zo rustig en feestelijk mogelijk te laten verlopen, zijn er met bovenstaande partijen een aantal maatregelen afgesproken om overlast, vernielingen en schade te voorkomen. Namelijk:

• Vreugdevuren zijn niet toegestaan;
• Alle parkeerautomaten worden vanaf 23 december 2014 tot 2 januari afgesloten;
• Op 30 december sluit de gemeente alle ondergrondse papiercontainers en plaatst ze preventief op alle afvalbakken een afsluitklep om te voorkomen dat daar vuurwerk in kan komen;
• Aan alle schooldirecteuren en kinderdagverblijven is gevraagd maatregelen in en om de gebouwen te nemen om zo schade te voorkomen.

Dit jaar is het Vuurwerkbesluit aangepast na een toenemende roep vanuit de samenleving om de overlast, als gevolg van vuurwerk, terug te dringen. Dit betekent dat er alleen nog maar vuurwerk afgestoken mag worden van 31 december 2014 vanaf 18.00 uur (voorheen 10.00 uur) tot 1 januari 2015 02.00 uur. De politie voert controles hierop uit.

Al verschillende jaren werkt de gemeente Nieuwegein met een aantal vuurwerkvrije zônes. Ter voorkoming van gevaar, schade of overlast zijn er gebieden aangewezen waar een vuurwerkverbod geldt:

• De directe omgeving van de dierenweiden en kinderboerderij;
• Het terrein van het Anthoniusziekenhuis en directe omgeving ;
• Het station van de sneltram in het stadscentrum
• Schoolcomplexen en
• De directe omgeving van de verzorgingshuizen Zorgcentrum Zuilenstein, Woonzorgcentrum Vreeswijk en Zorgcentrum De Geinsche Hof.

De politie zal in samenwerking met de stadstoezichthouders van de gemeente er op toezien dat in deze gebieden geen vuurwerk wordt afgestoken.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk