SP: ‘Te hoge huren moeten worden aangepakt!’

In de raadvergadering van maandag 22 mei diende de SP in Nieuwegein een motie in om te hoge huren aan te pakken.  De motie werd met 22 stemmen voor aangenomen. De wethouder heeft toegezegd om hierop bij de corporaties aan te dringen.

Ongeveer 19% van de Nieuwegeinse huurders in de sociale sector betaalt een te hoge huur. Dat is veel meer dan het landelijk gemiddelde. Het was de SP een doorn in het oog dat wethouder Adriani geen kans zag bij de woningbouwcorporaties actief aan te dringen op huurverlaging.

Het gaat om gezinnen die een te dure woning huren t.o.v. hun maandinkomen. Daardoor blijft er vaak niet genoeg over om van rond te komen. Deze mensen, vaak gezinnen, of kwetsbare starters, of kwetsbare ouderen, lopen extra risico om in de schulden te geraken. Dat laatste is ook onwenselijk omdat dat voor de maatschappij tot nog meer kosten leidt.

De sociale huren zijn de afgelopen jaren als gevolg van landelijk VVD-PvdA-beleid onevenredig hard gestegen. De huren zijn bij loonstijgingen hard gegroeid – en door het de afgelopen jaren stapelen van huurverhogingen tot boven de de huurtoeslaggrens gestegen. Helaas is het niet zo dat de huren ook automatisch naar beneden bijgesteld worden, wanneer daar bijvoorbeeld door loonsverlaging aanleiding toe is. De SP wil dat de Nieuwegeinse wethouder dat echter wél met de woningcorporaties afspreekt. Het blijkt elders een effectieve maatregel om schulden bij deze gezinnen te voorkomen.

Mede door het akkoord dat bijvoorbeeld de Utrechtse SP Wethouder Jansen bij de woningbouwcorporaties wist te bedingen – en door het debat in de Nieuwegeinse raadsvergadering heeft de wethouder toegezegd extra zijn best te doen.

SP-fractielid Frank van den Heuvel:
“In afwachting van de resultaten waar de wethouder mee terugkomt, zullen wij opnieuw voorstellen om via urgentieverklaringen de corporaties te dwingen om voor deze mensen goedkopere woningen te realiseren!”

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren