SP: ‘Gemeenteraad stemt in met ‘tegenprestatie”

Donderdagavond 28 mei 2015 heeft de gemeenteraad van Nieuwegein ingestemd met een VVD amendement dat bepaalt dat uitkeringsgerechtigden een verplichte tegenprestatie moeten leveren voor hun uitkering. Het voorstel werd, behalve door de VVD ook gesteund door de fracties van CDA, CU, Ieders Belang en een deel van de VSP. Volgens de SP is deze ‘Dwangarbeid’-regel ongewenst en onuitvoerbaar.

Annie v.d. Heuvel, SP fractievoorzitter: “Als de gemeente verplicht werk voor deze mensen moet gaan organiseren kan het niet anders dan dat dit veel geld gaat kosten. En ook verplicht vrijwilligerswerk behoort tot de mogelijkheden volgens de indieners. Maar hoe kan je nu vrijwilligersorganisaties verplichten om ‘dwangvrijwilligers’ – laten we ze zo maar noemen – te begeleiden, te registreren, controleren enzovoort?’

‘En behalve de ethische kwestie om mensen met dwang een tegenprestatie te laten verrichten is er nog een probleem. Wat nu als mensen door de sanctie, dus korting op de uitkering, onder het bestaansminimum komen? Het verbaast ons daarom dat vooral het CDA en de CU dit amendement gesteund hebben. Het CDA kennen wij immers als een partij die oog heeft voor het gezin, een partij die het bestrijden van kinderarmoede samen met de SP hoog op de agenda heeft staan. Maar nu dus kennelijk even niet.’

De SP verwacht dat velen tegen de maatregel beroep zullen aantekenen, wat ook weer de nodige kosten met zich mee zal brengen. Annie v.d. Heuvel: ‘Kortom, volgens ons als SP is dit amendement niet uitvoerbaar.Tenzij we de OZB fors gaan verhogen.’

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk