“Sociale huurwoningen alleen voor mensen voor wie ze bedoeld zijn”

In de Raadsvergadering van donderdag 18 februari jl. heeft de VVD tegen de opgaven en ambities voor de woonvisie gestemd. Dit omdat hierin staat dat onze stad 30% sociale huurwoningen dient te hebben. De VVD vindt dat er juist meer focus op kwaliteit moeten liggen, in plaats van op een percentage. Nieuwegein moet geen aanzuigende werking krijgen voor mensen met lage inkomens uit omliggende gemeenten.

Belangrijk is ook dat scheefwonen aangepakt gaat worden om te zorgen dat er woningen beschikbaar komen voor inwoners met een laag inkomen en er moet niet per definitie worden bijgebouwd. VVD raadslid Henk-Jan Schat verwees in zijn betoog nog eens naar het uitgangspunt dat “Nieuwegein minder de stad voor iedereen wordt” uit de woonvisie van 2005. “Daar zijn wij het als VVD nog steeds mee eens, ook al zijn de doelgroepen van toen niet meer de doelgroepen van nu”, aldus Schat.

Wethouder Adriani gaf in zijn antwoord aan dat blij te zijn met het voorstel om scheefwonen aan te pakken. Maar regionaal is er nog steeds een tekort aan sociale huurwoningen. Hierdoor kan het percentage wat hem betreft dus niet omlaag. In de 2e termijn werd hierop door de heer Schat de terechte vraag gesteld of Nieuwegein aan de lat staat om het regionale probleem op de sociale huurmarkt op te lossen.

Om de visie van de VVD in de opgaven en ambities van de woonvisie te krijgen, heeft de VVD samen met IB een amendement ingebracht. Helaas is dit uiteindelijk 11 stemmen voor en 21 stemmen tegen verworpen. Hierdoor kon de VVD niets anders dan tegen het voorstel als geheel stemmen, met de kanttekening dat de VVD hoopt dat de wethouder iets doet aan scheefwonen in Nieuwegein en aan de slag gaat met de overige gestelde ambities.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk