Sloop schoolgebouw aan de Aert de Gelderhage

Zaterdag 19 oktober wordt gestart met de sloop van het (nood)schoolgebouw aan de Aert de Gelderhage. De werkzaamheden zullen naar verwachting maximaal drie weken duren. Als eerste wordt het gebouw gesloopt en afgevoerd. Daarnaast worden bekabeling, leidingen en fundering verwijderd, daarna wordt het straatwerk hersteld. Tot slot zal zwarte grond worden aangebracht en wordt gras ingezaaid.

In het noodgebouw is geen asbest verwerkt, dus is hiervoor geen sanering nodig. De eerste fase van de sloop wordt uitgevoerd in de herfstvakantie. Hiermee wordt voorkomen dat die werkzaamheden plaats vinden tijdens het brengen en halen van kinderen. Daarna zullen er hekwerken om het terrein worden geplaatst en vindt er verder geen transport plaats tijdens haal- en brengtijden. De vrijgekomen materialen worden met vrachtauto’s afgevoerd via de Aert de Gelderhage – Galecopperlaan. Dit kan geluidsoverlast opleveren. De gemeente zal er op toezien dat de werkzaamheden zo min mogelijk overlast zal veroorzaken voor de omwonenden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren