School’s cool Lekstroom stopt eind dit kalenderjaar met de begeleiding van leerlingen

‘Aan al het goede komt een einde. Zo ook helaas aan School’s cool Lekstroom’ zo laten de initiatiefnemers van dit project onze redactie weten. Jarenlang hebben vrijwillige thuismentoren, coördinatoren, projectleider en bestuur zich ingezet om leerlingen te ondersteunen in hun schoolcarrière. Het tekort aan sleutelvrijwilligers en een vastgelopen zoektocht naar een moederorganisatie heeft het bestuur gebracht tot het besluit om de stichting te ontbinden. ‘We zullen geen nieuwe leerlingen meer begeleiden. De huidige begeleidingstrajecten worden afgerond’ zo laten zij weten.

School's Cool

Het doel van School’s cool is (was) om voortijdige schooluitval en onnodige afstroom voorkomen. Een opgeleide vrijwilliger brengt wekelijks een huisbezoek bij de (brugklas)leerling, waarbij de ouder(s) aanwezig zijn en ondersteunt en inspireert het kind met zijn/haar huiswerk gedurende circa anderhalf jaar. Begeleiding door één van onze 25 mentoren begint aan het einde van de basisschool en loopt door tot aan of in het 2de jaar van het voortgezet onderwijs. In Nieuwegein, Houten en IJsselstein was het weliswaar niet makkelijk maar toch steeds mogelijk om voldoende mentoren bereid te vinden de leerlingen te begeleiden. Helaas ging dat niet op voor de sleutelvrijwilligers van ons project: de mentor coördinatoren en de projectleider.

Het werven van mentorcoördinatoren bleek een structureel struikelblok. De rol van projectleider stelt professionele eisen en beschouwen wij op vrijwillige basis niet vervangbaar.

Dit probleem met de continuïteit van School’s cool Lekstroom komt niet uit de lucht vallen en bestuur en projectleiding hebben de laatste jaren gezocht naar oplossingen. ‘Om de kwaliteit en continuïteit van School’s cool te garanderen zien wij bij voorkeur een professionele organisatie de verantwoordelijkheid hiervoor op zich neemt. Een organisatie die daartoe geschikt en bereid is hebben wij niet gevonden.’

De som van het structurele tekort aan sleutelvrijwilligers en de vastgelopen zoektocht naar een moederorganisatie hebben het bestuur gebracht tot het besluit om de stichting te ontbinden. Werving van nieuwe leerlingen blijft achterwege. De huidige begeleidingstrajecten worden afgerond. ‘Het spijt ons bijzonder niet langer leerlingen die dat nodig hebben te kunnen ondersteunen in hun school carrière. Maar uiteindelijk geldt ook hiervoor: we doen het alleen als we weten dat we het goed kunnen doen’ zo laat het bestuur weten.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk