Samenwerkingsprogramma Milieu 2005

Het College heeft besloten in 2005 een Samenwerkprogramma Milieu te introduceren. Met dit programma nodigt de gemeente burgers en bedrijven uit om zelf initiatief op milieugebied te nemen en deze uit te voeren.

De gemeente kan deze initiatieven vervolgens ondersteunen en faciliteren. Op deze wijze probeert de gemeente op milieugebied meer inhoud te geven aan de speerpunten uit ‘Nieuwegein Kiest’: een gemeente die doet wat moet, faciliteert en samenwerkt.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk