Samenwerkingsovereenkomst Entreeopleiding RMC regio Utrecht

Op 1 augustus 2014 is het wetsvoorstel ‘Doelmatige leerwegen MBO’ ingevoerd om kwaliteitsverhoging in het mbo te realiseren. Eén van deze maatregelen is de invoering van de Entreeopleidingen in het MBO als vervanging van de AKA en niveau 1 opleidingen. Tijdens deze opleidingen worden jongeren in 1 jaar gekwalificeerd voor de arbeidsmarkt of voor niveau 2. Tijdens de entreeopleidingen kunnen jongeren ook het advies krijgen te stoppen met hun opleiding. Het college van B&W van Nieuwegein heeft besloten de samenwerkingsovereenkomst Entreeopleiding tussen gemeenten en schoolbesturen in RMCregio Utrecht mede te ondertekenen. Hiermee draagt het college bij aan de realisatie van een dekkend aanbod entreeopleidingen en het voorkomen van schooluitval bij (kwetsbare) jongeren als gevolg van de invoering van de entreeopleidingen. Beslispunten:
Voor het college:
Bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst Entreeopleiding RMC regio Utrecht aangaan.

Voor de burgemeester:
Wethouder Snoeren (Onderwijs) volmacht verlenen voor het ondertekenen van deze samenwerkingsovereenkomst namens het college. Akkoord met voorstel.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren