Katern

Samenwerking voor ‘Gezonde jeugd, gezonde toekomst

De gemeente Nieuwegein doet mee met het lokale werknet JOGG (Gezonde jeugd, gezonde toekomst). Dit werknet van lokaal bestuur, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven, zorgt ervoor dat gezonde leefstijl voor kinderen en jongeren op de agenda staat van alle betrokkenen. De wethouders John van Engelen (Sport) en Jan Kuiper (Jeugd en Gezondheid) en Mieke Spaans van JOGG (Gezonde jeugd, gezonde toekomst) hebben hiervoor op donderdag 23 september, tijdens de Nationale Sportweek, een samenwerkingsovereenkomst ondertekend bij Atletiekvereniging Atverni op sportpark Galecop.

”Wij zijn blij met de samenwerking met JOGG. Ze sluiten goed aan bij de inzet die de gemeente met SportID en anderen doet om iedere Nieuwegeiner een leven in goede gezondheid te gunnen”, zo zijn de wethouders van mening. Inmiddels hebben 183 gemeenten zich aangesloten bij dit lokale werknet waarvan 31 gemeenten een daling laten zien van het BMI bij de jeugd.

Naast gemeenten zijn ook maatschappelijke partners, branche- en koepelorganisaties en kennispartners onderdeel van het werknet. Daarnaast is het ook verbonden met de vele organisaties die het Nationaal Preventieakkoord hebben ondertekend.

Een gezonde jeugd begint bij een gezonde omgeving. JOGG richt zich op de leefomgeving waar kinderen en jongeren veel komen: thuis, buurt, school, sport, vrije tijd, werk en (online) media. De programma’s en projecten in deze omgevingen stimuleren een gezonder aanbod van eten en drinken, meer bewegen, voldoende ontspanning en slaap. JOGG ondersteunt, adviseert en biedt inspiratie, kennis en samenwerking. Samen met SportID Nieuwegein geven zij een extra impuls aan gezondheid voor kinderen. Lees hier meer over de aanpak van het JOGG werknet.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk