Samenwerking belangrijkste thema Klimaattop 2022

“Lokaal, regionaal, nationaal en internationaal is samenwerking de sleutel tot succes” vindt GroenLinks wethouder Marieke Schouten. Zij reist op maandag 14 november af naar Egypte om de klimaattop van de Verenigde Naties (COP27) over klimaatverandering te bezoeken. Deze bijeenkomst duurt tot en met 18 november.

Wethouder Marieke Schouten

“Ik ben positief verrast door de initiatieven van onze klimaatburgemeester Martin Reijmerink in Nieuwegein”. Klimaatverandering wordt ook in onze stad meer voelbaar en zichtbaar, heviger regenval, meer hitte, droogte.

Schouten gaat naar de klimaattop om een bijeenkomst bij te wonen vanuit het ‘comité van regio’s (CvdR). “Komende week ben ik op de Klimaattop in Egypte, samen met een delegatie van 8 mensen uit het EU Comité van de Regio’s. In dit comité zitten 326 lokale bestuurders uit alle 26 Europese lidstaten. We nemen namens die lokale bestuurders een boodschappenlijstje mee.”

Punten van gesprek Klimaattop
Punt 1: In onze dorpen en steden voelen we klimaatverandering en pakken we dit aan, vooral op kwetsbare plaatsen. Dus nationale overheden, bedrijven: doe wat je beloofd hebt.

Punt 2: Klimaatverandering lijdt tot enorme schade, zie bijvoorbeeld de overstromingen in Pakistan: de sterkste schouders zullen meer de lasten moeten gaan dragen en vervuilers betalen.

Punt 3: Aanpassing aan klimaatverandering is gelijk aan een sociale transitie. Dat willen we bijvoorbeeld terugzien in hoe we mensen gaan opleiden voor de toekomst. Een mooi voorbeeld daarvan is ons ROC Midden Nederland dat in Nieuwegein het vak centrum Duurzaamheid heeft opgericht. Als gemeente werken we met hen samen, en dat doen ook veel lokale bedrijven.

Meer samenwerking
“Onze klimaatburgemeester wil meer samenwerking in onze stad, dat ondersteun ik van harte. Ook op de Klimaattop is dat een belangrijk onderwerp.” Samenwerking tussen steden en dorpen, zodat je niet iedere keer het wiel moet uitvinden. Elkaars ideeën gebruiken over hoe je je steden groener kunt maken en nog veel meer.

Martin Reijmerink geeft aan als klimaatburgemeester dat het belangrijk is om samenwerkingsverbanden te zoeken. ‘Juist met elkaar samenwerken en het delen van elkaars ervaringen en elkaar aanvullen kan een positieve bijdrage zijn. Op lokaal niveau hebben wij dit jaar juist gekeken naar wie wat doet in Nieuwegein als het gaat om het klimaat. Dit heeft er al toegeleid dat we samenwerken met Energie-N en Samen Duurzaam Nieuwegein.’

Het afgelopen jaar was Reijmerink ook al klimaatburgemeester. Toen lag de nadruk op de mogelijkheden om zonnepanelen en groenedaken aan te leggen om je huis duurzamer te maken. ‘Met ons platform www.pen.nl zullen we de inwoners van Nieuwegein graag blijven voorzien van informatie voor een beter klimaat. Inmiddels zijn we met ons bedrijf energie neutraal en is een deel van ons dak voorzien van Sedum planten die het water opvangen en voor verkoeling zorgt.’

Comité van de Regio’s (CvdR)
De Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie zijn in bepaalde gevallen verplicht advies te vragen aan het Comité van de Regio’s (CvdR), voordat zij een besluit kunnen nemen. De Raad, Commissie of Europees Parlement kunnen het CvdR ook uit eigen beweging om advies vragen. Daarnaast heeft het comité het recht om op eigen initiatief adviezen uit te brengen. De adviezen hebben vooral betrekking op beleidsterreinen die traditioneel tot de bevoegdheid van de lokale of de regionale overheden behoren.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk