Samen werken aan een betere buurt in Schansen Zuid

Negen organisaties hebben maandag hun handtekening gezet onder een samenwerkingsverband om de wijk Schansen-Zuid klaar te maken voor de toekomst, zodat iedereen er ook dan met plezier kan wonen. Het gaat onder meer om de buurt schoon en veilig te houden, de gezondheid van de bewoners te bevorderen, meer groen aan te brengen en de onderlinge betrokkenheid, ook tussen jong en oud, te stimuleren. De ondertekening vond plaats in buurttuin Cirkeltje Rond, bij De Geinsche Hof. Na zijn toespraak plaatste wethouder Jan Kuiper zijn handtekening namens de gemeente.

Buurtbewoners
Het samenwerkingsverband is ontstaan op initiatief van de gemeente in het kader van Betere Buurten. De andere deelnemers zijn: Stichting wijknetwerk Fokkesteeg, MOvactor, Zorgspectrum De Geinsche Hof, Woningcorporatie Mitros, Lister, Cirkeltje Rond, Bewonersinitiatief Fokkesteeg en de politie. Vóór de zomervakantie is bij buurtbewoners geïnventariseerd welke ideeën er leven in de buurt. Op een grote kaart zijn alle verbeterpunten weergegeven zodat iedereen kan zien wat er allemaal gaat gebeuren.

Wie doet wat?
De politie kijkt vooral naar veiligheid in de wijk. Denk aan inbraakpreventie, veiligheidschecks op donkere plekken, een schouw door de wijk enz. Mitros gaat vergane schuttingen op beeldbepalende plekken vervangen, kijkt naar de plekken van vuilniscontainers en naar achterpadverlichting.

Ook gaan ze bekijken hoe huurwoningen kunnen worden verduurzaamd. MOvactor probeert de jeugd bij dit alles te betrekken en kijkt naar de inrichting van speelplekken, Lister gaat na hoe haar cliënten (mensen met een psychiatrische problematiek) kunnen worden ingezet en Zorgspectrum let op de toegankelijkheid in de wijk voor rolstoelen en rollators.

Ook wil het mensen adviseren over hoe ze om moeten gaan met mensen die te kampen hebben met dementie. Het wijknetwerk, Bewonersinitiatief Fokkesteeg en Cirkeltje Rond ten slotte zijn faciliterend en verlenen vrijwilligerswerk op allerlei gebied.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren