Samen schone energie opwekken in Rijnenburg?

Op dinsdag 9 mei organiseert bewonerscollectief Rijne Energie een informatieavond in de Partner in Nieuwegein. Bewoners van Nieuwegein, IJsselstein en polder Rijnenburg kunnen die avond met elkaar in gesprek over hoe samen schone energie opwekt kan worden in de polder Rijnenburg. In deze polder Rijnenburg wordt door de gemeente Utrecht de inrichting van een duurzaam energiepark onderzocht. Het gaat over zowel zonnevelden als windmolens.

Wat zijn de mogelijkheden voor eigen zonnevelden en windmolens in Rijnenburg?
Is er mogelijk overlast door windenergie en hoe gaat Rijne Energie daar mee om?
Hoe is de participatie geregeld en hoe kan ik meedoen?

Zonnevelden, eventueel drijvend op de Nedereindse Plas, maar ook windmolens behoren tot de mogelijkheden. Het totale gebied kan voor zo’n 60.000 woningen in de elektriciteitsbehoefte voorzien en zou daarmee een schitterende bijdrage kunnen leveren in de energie transitie waar we met z’n allen voor staan.

‘Rijne Energie wil samen met en voor bewoners en omwonenden van de polder deze energie opwekken. Samen beslissen we dan ook wat we met de opbrengsten gebeurt, zodat ze lokaal bruikbaar blijven. We staan ook voor een inrichting met respect voor de natuurwaarde van de polder en het woongenot van de omgeving. Bij eventuele windmolens nemen we ervaringen met andere windparken mee en gaan we voor een goede locatie- en turbinekeus en molenbesturing om overlast van geluid en slagschaduw zoveel mogelijk te voorkomen’ aldus Rijne Energie.

Zon en wind zijn momenteel de haalbare en rendabele technieken om via burgerparticipatie grootschalig te ontwikkelen. Beide vullen elkaar ook heel goed aan in zomer en winter, bij dag en nacht. ‘Daarom willen wij samen met u een combinatie zonne- en windenergie ontwikkelen in Rijnenburg als onze gezamenlijke energievoorziening van de toekomst.’

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 9 mei aanstaande in de Partner aan de Nedereindseweg 401 A in Nieuwegein en begint om 20.00 uur (inloop is om 19.30 uur). De avond duurt tot ongeveer 22.00 uur.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk