Video: Startschot Routekaart Energieneutraal

De gemeente Nieuwegein wil in 2040 een klimaatneutrale stad zijn. Dat houdt in dat Nieuwegein per saldo geen toename van CO2 in de atmosfeer veroorzaakt. Daarvoor moet de gemeente onder andere energieneutraal worden. Voor het bereiken van deze ambitie is de ‘Routekaart Energieneutraal Nieuwegein 2040, op weg naar een klimaatneutrale gemeente’ recentelijk vastgesteld met daarin alle acties die gewenst zijn.

Het startschot voor deze ‘Routekaart’ is afgelopen woensdag gegeven doormiddel van een rondgang langs vier
locaties in Nieuwegein. Dit zijn allemaal initiatiefnemers die een voorbeeld of een voorloper zijn van de ambitie om in 2040 een klimaatneutrale stad te zijn. Onze videograaf Bart van Rooijen was aanwezig in het KWR-gebouw, bij de introductie van de nieuwe elektrische auto’s op de gemeentewerf aan de Utrecht haven en bij een energiezuinige woning aan de Herenstraat. Vanmiddag ziet u de reportage over het openen van Solarpark Galecop.

Dit startschot was de manier bij uitstek om te laten zien dat dit een gezamenlijke ambitie is waar allerlei partijen op hun eigen manier invulling aan geven. Zowel gebruikers als initiatiefnemers vertellen in bovenstaand videoverslag over het wat en waarom en waar zij in de praktijk tegen aan lopen.

1. KWR-gebouw: een inspirerende, duurzame ontmoetingsplaats voor medewerkers en hun partners
Met slimme, duurzame oplossingen is hun werkomgeving voorbereid op de toekomst. Vertegenwoordiger KWR, de heer Jos Boere vertelt over hun bedrijf, hoe zij tot een innovatief, energiezuinig gebouw zijn gekomen, wat het hen oplevert en wat hun tip is voor andere organisaties die dit overwegen. Verder vertellen zij over het project Power-to-X.

2. Nieuwe elektrische auto’s op energiezuinige gemeentewerf en meer
Medewerker Gert van Doorn vertelt over de ervaringen met een gemeentelijke elektrische auto en hoe dat werkt in de praktijk van de gemeentewerf. Wethouder Duurzaamheid Peter Snoeren vertelt over de duurzame opgave zoals die door de gemeentelijke organisatie zelf wordt ingevuld de komende jaren.

3. Energiezuinig maken van woningen
Paul Triepels van Energie-N vertelt over het initiatief Energie-N en hoe zij inwoners kunnen helpen bij het verduurzamen van hun woning. Pieter Walraad vertelt over hoe hij zijn huis energiezuinig heeft gemaakt, wat het hem oplevert, waar hij tegenaan liep en welke tips hij heeft voor inwoners die ook hun huis energiezuiniger willen maken.

4. Opening Solarpark Galecop
Initiatiefnemers coöperatie e-Lekstroom, Peter Beumer en Solarpark Galecop b.v., Arthur Simons vertellen over het Solarpark. New Solar, Johan Overvest en BT-Projects, Piet Ackermans, vertellen hoe het werkt en wat ze willen bereiken. Inwoners, die geen zonnepanelen op hun huis willen, maar wel willen profiteren van zonne-energie kunnen investeren in het zonnepark. Dit kan via de zogenaamde postcoderoos. Enkele deelnemers vertellen hierover.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk