Rijne Energie wil samen schone energie opwekken in Rijnenburg

Een brede en groeiende groep inwoners uit de gemeentes rondom de polder Rijnenburg wil zelf grootschalig schone energie opwekken in het gebied. Met wind en zon en samen met de bewoners in de omliggende gemeenten.

Rijnenburg is een open gebied dat nu vooral agrarisch benut wordt met een woningbouw bestemming. Realisatie daarvan is echter uitgesteld tot tenminste 2030. In de tussentijd is het gebied te gebruiken als energiepark. De initatiefnemers willen samen met de omwonenden een energiepark inrichten, op weg naar klimaatneutraal Nieuwegein 2040 en Utrecht 2030! Rijne Energie wil de omliggende wijken van schone stroom voorzien, dat zijn circa 60.000 huishoudens. En dat kan met 10 tot 15 windmolens en enkele zonnevelden. Ook is er meer ruimte voor recreatie mogelijk.

Voor de opwekking van stroom is windenergie op dit moment de goedkoopste vorm van schone energie. De prijs van zonne-energie is de afgelopen jaren aanzienlijk gedaald. Omdat windenergie en zonne-energie zelden op hetzelfde moment maximaal beschikbaar zijn is een combinatie heel zinvol. In de polder Rijnenburg is ruimte voor beide. Windmolens hebben de afgelopen decennia een enorme ontwikkeling doorgemaakt, ze zijn stiller, goedkoper en groter geworden. Daardoor leveren ze veel energie en zijn ze zichtbaar in het landschap. Sommige mensen vinden dat mooi, anderen niet. De komende tijd willen we samen kijken hoe windmolens het beste passen in polder Rijnenburg, hoe dat er dan uit komt te zien en hoe het zal klinken. ‘Hiervoor gaan we onder andere op excursie naar een bestaand windpark’ aldus een van de initiatiefnemers.

Waarom samen met Nieuwegeiners?
Misschien gaat u wel eens hardlopen, wandelen of fietsen in Rijnenburg, Hoe het landschap ook beleeft wordt, het gaat veranderen door de komst van windmolens, zonnevelden en t.z.t. woonwijken. Daarom wil Rijne Energie met inwoners en omwonenden samenwerken aan een goed ruimtelijk plan. Een plan, waarmee we de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van Rijnenburg respecteren, recreatie bevorderen, inwoners en omwonenden direct laten meedoen en een economische impuls geven aan de gevestigde bedrijven. Wanneer wij als bewonersinitiatief dit plan samen met u ontwikkelen, dan bepalen we samen wat er met de opbrengsten gebeurt!

En we komen naar u toe! We presenteren ons op lokale (wijk)bijeenkomsten en activiteiten en worden graag uitgenodigd hiervoor. Of komt u naar Rijne Energie toe? We organiseren een informatie uitwisseling bijeenkomst donderdag 9 februari 19:30 in ‘de partner’ aan de  Nedereindseweg 401a in Nieuwegein. Kijk op deze website hoe laat en waar en hoe u kunt meedoen, of mail ons!

Opbrengsten voor verduurzaming omliggende wijken
De opbrengsten van het energiepark komen ten goede aan degenen die dit park mogelijk maken en aan de directe omgeving. Wanneer we zelf eigenaar zijn, blijft het geld lokaal en beslissen wij zelf wat ermee gebeurt, bijvoorbeeld verduurzaming van de omliggende wijken  in Leidsche Rijn, IJsselstein en Nieuwegein.

Excursie naar windpark Nieuwegein
Energiebedrijf Eneco wil ook een windpark in Rijnenburg realiseren. Om belangstellenden met windenergie kennis te laten maken organiseren zij dit voorjaar een excursie naar een windturbine van windpark Nieuwegein; kijk hiervoor op de Eneco website, die van Rijne energie.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk