Realisatie Ruimte voor de Lek

Het college stelt aan de raad voor een bedrag beschikbaar te stellen voor de realisatie van twee speelbruggen als onderdeel van Ruimte voor de Lek. Aan het presidium van de raad wordt verzocht dit voorstel te agenderen voor de commissie ROM van 12 maart 2015 en ter besluitvorming in de raadsvergadering van 26 maart 2015. Beslispunten:

De raad voorstellen in te stemmen het bedrag € 125.000 ten laste te brengen van de algemene reserve en in te stemmen met de 6e wijziging van de Programmabegroting conform bijgevoegd raadvoorstel en -besluit.

Akkoord met voorstel.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren